Desinfekce pro Safety Nano Protect roušky 2.0

Kód: 120
3 hodnocení
99 Kč 82 Kč bez DPH

Ekologická dezinfekce SAFETY NANO PROTECT je určená primárně na nano roušky a respirátory, textilní roušky a nákrčníky. Rychle se odpaří a nezanechává zápach.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekce roušek a respirátorů : BIOCID č.j. MZDR 47471/2020/OBP

 

Použití: Primárně vytvořeno pro dezinfekci NANO ROUŠKY, NANO RESPIRÁTORU, textilní roušky, nákrčníku a ostatních ochranných prostředků pro opakovatelné použití.

 

Hlavní vlastnosti: 

  • dezinfekce ve spreji
  • vyvinutá speciálně na dezinfekci nano roušek, respirátorů a textilních ochranných prostředků
  • nezanechává nepříjemný zápach
  • rychle se odpařuje
  • ekologická
  • díky kombinaci alkoholů a nízkému podílu vody se velmi rychle odpaří a má vysokou účinnost testovaná nejen na COVID, ale také na plísně a bakterie, a to dle příslušných norem
  • je velice neutrální a není zátěží pro životní prostředí
  • certifikované jako BIOCID nezanechává rezidua

Složení

10 % ethanol, 96 % isopropylalkohol, voda.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení:  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při vdechnutí: přejít na čerstvý vzduch, pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání nebo zajistit mechanickou ventilaci, v případě nutnosti použít kyslíkovou masku. Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat vodou. Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypít velké množství vody a zajistit lékařskou pomoc.

 

 

 

 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz