CELTRA™ DUO LT

Kód: 5365411005 5365411015 5365411025 5365411035 5365411055 5365411065 5365411095 5365411105 5365411135 5365411145 5365411175 5365411185 Zvolte variantu
Neohodnoceno
2 810 Kč 2 322 Kč bez DPH
Varianta

Nová generace vysoce pevné dentální sklokeramiky.
Balení obsahuje 4ks.

C14

Detailní informace

Detailní popis produktu

CELTRA™ DUO

Produkt CELTRA™ je zástupcem nové generace vysoce pevné dentální sklokeramiky a představuje nový typ materiálu označovaný jako „zirkonem zesílená lithium silikátová keramika“ (ZLS). CELTRA™ je k dispozici pro techniku fazetování, presování pod tlakem a CAD/CAM technologii. CELTRA™ Duo je keramický bloček, který byl speciálně vyvinut pro chair side frézování pomocí CEREC systému.

Vlastnosti zirkonem zesílené lithium silikátové keramiky (ZLS)

CELTRA™ obsahuje kromě oxidu lithia a oxidu křemičitého cca 10 % oxidu zirkoničitého (ZrO2), který je disperzně rozptýlený ve skleněné fázi keramiky. Tím je zabráněno úplnému vykrystalizování oxidu zirkoničitého. Materiál je díky tomu vysoce translucentní a opalescentní a liší se tím od konvenční opákní zirkonoxidové keramiky. Vysoká disperze částic ZrO2 vede k vytvoření většího množství drobných zárodečných center pro krystalickou fázi a díky výhodným termodynamickým vlastnostem je již při nízkém přísunu energie potencována tvorba krystalů (obr. 1). Spíše vzniká množství malých krystalitů a méně velkých krystalů, takže u ZLS-sklokeramiky představuje skleněná fáze větší podíl, než jaký obsahují současné lithium disilikátové keramiky. Krystaly (cca 0,6–0,8 µm) jsou výrazně menší než u lithium disilikátové keramiky (2,5 µm).

 
10% podíl ZrO2 je rozpuštěný v téměř atomárním uspořádání. Výše uvedená vnitřní struktura ZLS podmiňuje zvláštní vlastnosti nového materiálu:

▪    Vysoká vnitřní pevnost kolem 420 MPa
▪    Snazší opracovatelnost v krystalickém stavu
▪    Vysoká translucence a opalescence a tím dobré estetické vlastnosti.

 Co je CELTRA™ Duo?

CELTRA™ Duo je keramický blok výše popsaných vlastností, který byl speciálně vyvinut pro chair side technologii CEREC.
CELTRA™ Duo může být velmi dobře frézován díky snadné opracovatelnosti v plně krystalizovaném stavu. Tím odpadá krystalizační pálení, náhrada z CELTRA™ Duo může být ihned vyleštěna a adhezivně nacementována, což nabízí využití hlavně u výroby inlejí a onlejí. Původní pevnost bloku kolem 420 MPa se sice po frézování sníží na cca 210 MPa, ale i tak převyšuje pevnost současných sklokeramik. Po napálení glazury se dosáhne výsledné pevnosti 370 MPa.
To je důležité především pro výrobu korunek.

Střední hodnoty pevnosti (MPa) a čas sledování (min) – srovnání CELTRA™ Duo (standardizované postranní korunky z bloku velikosti 14) a současných sklokeramik.

Střední hodnoty pevnosti (MPa) a čas sledování (min) – srovnání CELTRA™ Duo (standardizované postranní korunky z bloku velikosti 14) a lithium disilikátové keramiky.

 

Srovnání vlastností CELTRA™ Duo s jinými systémy

Estetické vlastnosti
CELTRA™ Duo je k dispozici ve dvou variantách, jako HT (vysoká translucence) a LT (nízká translucence). HT bloky jsou vhodné pro zhotovení inlejí, LT bloky pro výrobu korunek. Při pozorování povrchu se CELTRA™ Duo bloky zdají být spíše tmavší, resp. zabarvenější než by odpovídalo zvolenému barevnému odstínu.
To je dáno vlastním opalescentním efektem a subjektivním hodnocením lékařem.

 

Chameleon efekt CELTRA™ Duo je podmíněn vysokou translucencí a opalescencí. Na obrázcích je patrné, že keramický blok se zdá být zpočátku tmavý, ale po vyfrézování odpovídá barva náhrady zvolenému odstínu.Mechanické vlastnosti
Na univerzitě v Heidelbergu byl sledován vliv okluzní zátěže na incizální hrany frontálních korunek zhotovených z materiálů CELTRA™ Duo (glazovaný povrch), lithium disilikátu (e.max) a živcové keramiky (Vita Mark II). Korunky byly fixovány kompozitním cementem na Co-Cr pahýly. U poloviny vzorků byla zkoumána statická pevnost, druhá polovina byla mechanicky zatěžována tlakem 86 N (1,2 milionů zatížení) po vystavení změnám teploty (5 °C/55 °C v 6000 cyklech). Nakonec byla zjišťována mechanická pevnost korunek do jejich úplné destrukce. Přitom byla sledována nejen pevnost v lomu (obr. 5) – vznik viditelné praskliny, ale současně i výskyt prvních defektů konstrukce s pomocí akustické detekce. Tento pokus ukázal, že první praskliny nebo poškození vlivem stárnutí se objevily teprve při skutečně vysokém zatížení 667 N, zatímco u lithium disilikátu již při 525 N. Po zestárnutí se objevily praskliny u CELTRA™ teprve při 742 N a v případě lithium disilikátu již při 402 N. CELTRA™ Duo s glazovaným povrchem nevykazoval během simulovaného okluzního zatížení signifikantní úbytek pevnosti po „zestárnutí“ (původní vydržel zátěž 725 N, po zestárnutí 766 N) ve srovnání s lithium disilikátem (pokles z původních 701 N na 485 N) a s živcovou keramikou (po zestárnutí pokles z 554 N na 372 N).

 Lomové zatížení (N). Orální incizální plochy frontálních korunek po 1,2 milionu cyklů mechanického zatížení a po termickém stárnutí.

 

Technická data k CELTRA™ Duo

Adhezivní cementování s CELTRA™ fixačním systémem
Speciální CELTRA™ pro cementování obsahuje Etch&Rins XP Bond, samopolymerující aktivátor a kompozitní cement Calibra® v barvě translucent a medium. Samopolymerující aktivátor zajišťuje vzájemné spojení světlem polymerujícího XP Bondu a duálně a chemicky tuhnoucího kompozita. V kombinaci s cementem Calibra vzniká duálně tuhnoucí fixační systém, který umožňuje vynechat samostatnou světelnou polymeraci vrstvy bondu.

 

Součástí fixačního systému je silan pro přípravu CELTRA™ Duo náhrady a leptací gel v případě použití adheziva.

Stále se objevuje obava, zda má adhezivum dostatečný účinek, jestliže vynecháme jeho separátní světelnou polymeraci. Frankenberger et al. Proto zjišťovali kvalitu okrajového uzávěru keramických inlejí, které byly fixovány různými typy cementů. Zkušební tělíska byla vystavena 100.000 cyklům termo-mechanického zatížení (Quasimodo žvýkací simulátor, Univerzita Erlangen). XP-Bond v kombinaci se samopolymerujícím aktivátorem a Calibrou nevykazovaly signifikantní rozdíl mezi chemickým a světelným tuhnutím. Ani při srovnání s kombinací Variolink II a Syntac nebyla zjištěna signifikantní diference. Výsledky analýzy spáry ale byly výrazně lepší u kombinace XP-Bond + samopolymerující aktivátor + Calibra než u rovněž testovaného systému Panavia F 2.0 a Multilink.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz